Kveldstur på Brønnøya

Fellestur

Dato
27. mai kl. 17:50
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Seniorer
Arrangører
Bærum Turlag, DNT Oslo og Omegn , Bærum Natur og Friluftsråd
Turområde
Oslofjorden, Oslomarka (se kart)
Dette arrangementet er over!

Denne turen krever påmelding.

Vi tar kabelferja  fra Vendelsund  til Vestre Brygge på Brønnøya og  rusler rundt på øya. Turen går østover langs stranda forbi  Store Ostsundet  til  Viernbukta  Naturreservat. Vi  fortsetter til Middagsbukta mot Langårsundet. Her tar vi pause. Før vi tar ferja tilbake, stopper vi ved kalkovnen i Sandbukta. Ovnen ble bygd i 1874 er nå nyrestaurert.

Terreng og lengde: Turen er lite kupert,ingen bratte partier. Turen er ca. 6,5 km lang og tar ca 2 timer, inkludert pause.

Ta med: Se Generell turinformasjon.

Oppmøte: Fra kabelferjebrygga  i Vendelsundet kl.17.50. Start kl18.00.

Parkering: P-plass til venstre et stykke før vi kommer ned til brygga.

Bærum Turlags aktiviteter følger Korona-regler

Bærum Turlag følger smittevernplan for aktiviteter som DNT har utarbeidet i samråd med myndighetene. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. Sentrale deler av denne planen er:

Krav om påmelding: I vår og sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding.

Maksimalt antall deltagere: Inntil videre er det maksimalt 5 personer pr gruppe, inkludert turleder. Bærum Turlag kan sette inn flere turledere og dele turen opp i flere grupper med tilstrekkelig avstand, men turledere holder likevel kontakt underveis.

Transport: I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person/husstand benytte egen bil og vi oppfordrer ikke til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativer til kollektiv transport.

Dersom DNT og myndighetene endrer sine anbefalinger, kommer naturligvis Bærum Turlag til å følge etter.

Se forøvrig: DNTs regler mot Corona-smitte

Kveldstur på Brønnøya

Denne turen krever påmelding. Vi tar kabelferja  fra Vendelsund  til Vestre Brygge på Brønnøya og  rusler rundt på øya. Turen går østover langs stranda forbi  Store Ostsundet  til  Viernbukta  Naturreservat. ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Sissel Myhra