AVLYST/UTSATT - Frivillighetstreff - Infokveld for nye frivillige

Arrangement

Dato
14. april kl. 19:00 - 20:30
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Seniorer
Turtyper
Arrangement, Oppstart, Frivillighet, Friluftsliv
Arrangører
Bærum Turlag, DNT Oslo og Omegn
Dette arrangementet er over!

Alle markaturer og aktiviteter i nærmiljøet med start fram til 30. april AVLYSES pga. koronavirus.

Velkommen til info- og rekrutteringskveld på Bekkestua bibliotek kl 19.00-20.30.

Bærum turlag er i vekst og ønsker fler frivillige med på laget for å skape gode friluftsopplevelser for Bærums befolkning. Frivilligheten i Bærum turlag organiseres hovedsakelig i egne selvstyrte grupper av frivillige som i fellesskap tar initiativ til og er ansvarlige for ulike aktiviteter og ansvarsområder. På infokvelden vil du høre mer om vårt mangfoldige aktivitetstilbud og mulighetene til å bidra som frivillig i turlaget. Du vil også treffe fler av våre aktive frivillige som forteller om sine opplevelser og aktivitetstilbudet de er engasjert i. 

Bærum turlags aktivitetstilbud og frivilligoppdrag du kan delta på:

Barnas turlag:  Planlegger, koordinerer og gjennomfører lavterskel aktiviteter og arrangementer som kveldsmatturer, overnattingsturer, Kom deg ut dagen og Halloweenfeiring m.m. Egne barn er hjertelig velkomne!

DNT Ung: For deg mellom 13 og 30 år. Planlegger, koordinerer og gjennomfører egne aktiviteter og deltar som frivillige på turlagets store arrangementer.

Hyttetilsyn: Utfører jevnlig tilsyn og vedlikehold på turlaget hytter i Bærum kommune.

Stirydding: Rydder og merker stier i Bærumsmarka og Vestmarka året rundt.

Turlag CREW: Har oversikt over turlaget utstyr, lager og logistikk. Bringer og henter utstyr til turlagets arrangementer og bistår med opp- og nedrigg på arrangementsdager.

Arrangementer: Turlaget arrangerer faste årlige arrangementer som Kom deg ut dagen (x2), Opptur og Den store turdagen og har behov for frivillige som planlegger og er vertsskap med ansvar for den praktiske gjennomføringen av arrangementene. Det kan være oppgaver som opp- og nedrigg av camp, merking av turer, gjennomføring av konkurranser, bålvakt og matlaging m.m. 

Turlaget har også behov for frivillige som kan representere og markedsføre turlaget på stand i ulike anledninger.

Turleder: Tar initiativ til, planlegger, markedsfører og gjennomfører et mangfold av turer for ulike målgrupper. Har ansvar for å lede grupper på tur og deler gjerne opplevelsen på sosiale medier i ettertid. På hver tur deltar 2-3 turledere og turlederassistenter. For å ha hovedansvar for turer må du ha gjennomført et eller fler av DNT´s turlederkurs. Bærum turlag og DNT Oslo og Omegn arrangerer jevnlig kurs. Les mer om tilbudet her:https://baerum.dntoslo.no/turlederkurs/

  • Aktiv i 100: Ukentlig turer fra Sandvika på dagtid onsdager (ekstra lett tur) og Steinskogen på dagtid fredager. En tredje turgruppe med oppmøte på Fossum er under planlegging.
  • Trille- og bæreturer: Ukentlig turtilbud for småbarnsfamilier. 
  • Markaturer: Tradisjonelle markaturer, kultur-turer, måneskinnsturer og mye annet gøy. Variert turprogram for ulike målgrupper.
  • Kajakkturer: Turlaget arrangerer i dag et par kajakkturer hvert år. Turlaget planlegger en økt satsning på friluftsliv ved sjøen og vil i årene fremover ha behov for fler turledere og instruktører til kurs. 

Turkomiteen: Samler inn forslag og tar initiativ til et mangfold av turer. Setter sammen turlagets årlige turkalender som danner grunnlaget for turlagets virksomhet.

Turlagets lavterskeltilbud: Som frivillig deltar du i planlegging og/eller gjennomføring av ulike folkehelse- og inkluderingsaktiviteter for målgrupper med liten friluftserfaring, som Ferskingkurs, Mat i naturen, Flerkulturelle turer o.l.

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede: Som frivillig deltar du i planlegging og/eller gjennomføring av månedlige kveldstreff med lek, utforskning og felles måltid for utviklingshemmede med ledsager på Sæteren gård. 

Kommunikasjon og sosiale medier: Som frivillig bidrar du  inn i foreningens kommunikasjonsarbeid og er ansvarlig for oppdatering av digitale kanaler og sosiale medier i nært samarbeid med turlagskoordinator og styret i foreningen. Turlaget har også behov for kyndige fotografer som kan bidra til å fotodokumentere vår virksomhet.

Styrearbeid: Styret i Bærum turlag er stadig på utkikk etter engasjerte og kompetente medlemmer som bidrar til styrking og videreutvikling av foreningens virksomhet. Er du interessert i administrativt arbeid relatert til økonomi, frivillighet, kommunikasjon, hytter og ruter, turprogram, aktiviteter eller arrangementer kan et styreverv kanskje være det rette for deg! Nye styremedlemmer velges på årsmøtet i mars hvert år.

NB! Alt frivillig arbeid i turlaget er ulønnet. Godtgjørelse for innsatsen kommer i form av frisk luft og gode naturopplevelser sammen med andre trivelige friluftsinteresserte :) Sammen bygger vi folkehelse og livsglede i Bærumsnaturen og skaper minner for livet!

Kontaktinformasjon: