Sommerturlederkurs 2022

Dette arrangementet er over!

Har du vært mye på tur og ønsker å ta med andre ut? Fungerer du godt i gruppe med ulike mennesker og kan ta beslutninger på vegne av andre? Har du lyst til å være turleder på DNTs fellesturer? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg!

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for DNT Drammen og Omegns og andre medlemsforeninger i fjellet sommerstid. Kurset er lagt opp som en seks dagers tur over Hardangervidda der alle temaene blir tatt opp og gjennomført både teoretisk og i praksis. 

Under kurset går vi bl.a. gjennom disse emnene:
Orientering, turplanlegging, veivalg, værforhold, grunnleggende fysiologi, nedkjøling, førstehjelp, nattorientering og ledelse av turer sommerstid.

Opptakskrav

  • Gjennomført og bestått de tidligere modulene i turlederstigen  (trinn 1 Ambassadørkurs og trinn 2 Grunnleggende turlederkurs)
  • Kunne dokumentere gode kunnskaper om orientering og om ferdsel i høyfjellet
  • Vise til erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
  • Erfaring som turleder på turer i nærområdet
  • Medlemskap i DNT

Kurssted: Hardangervidda

Datoer for kurset: fredag 29 juli til tirsag 3.august 2022

Kursholdere:

Henriette Kampesveen og Silje Maurtveten 

Pris

Kr 3 500,- Halv pris for ungdommer/studenter t.o.m. 26 år. Prisen dekker turlederbok, instruksjon, overnatting på hyttene, fullpensjon på betjent hytte og fellesmiddag på ubetjent hytte. Tørrmat på ubetjent hytte samt transport kommer i tillegg og må betales av den enkelte kursdeltager.

Turlederne har anledning til å få refundert kursavgiften av lokal medlemsforening etter avtale. Dette avtales med med den enkelte forening.

Faktura: hvis du får plass på kurset så får du faktura på delatkeravgifte på mail fra oss.
Dette skjer etter 1.mai.

Søknad og søknadsfrist

Forhåndspåmelding på nett, fyll ut søknadsskjema og send det inn innen 1.april 2022 (kontaktinfo under). Tilbakemelding og informasjon om du får plass på kurset sendes deg innen 1.mai .2022.
DNT Drammen og Omegn forbeholder seg retten til å prioritere opptak av turledere i egen forening. Sammen med søknaden sendes en anbefaling fra medlemsforeningen og bekreftelse om at de vil benytte personen som turleder dersom vedkommende består kurset.

Innsending av søknadsskjema: Søknadsskjema sendes på epost til thea@dntdrammen.no 

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til DNT Drammen og Omegn v. Thea Hajum Utvik thea@dntdrammen.no32 25 51 40, eller Silje Maurtveten shmikk@hotmail.com984 81 497

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Henriette Kampesveen
  • Silje Maurtveten